SO-ämnena

Här hittar du länkar till resurser som kan vara användbara inom SO-ämnena.

 

Aktuella händelser

 

Geografi

 

Historia

 

Hållbar utveckling

Under Temaarbeten finns länkar kring hållbar utveckling

 

Lag och rätt

 

Mänskliga rättigheter

 

Politik och organisationer

 

Religion

 

Buddhism

 

Hinduism

Islam

 

Judendom

 

Kristendom

 

Sex och samlevnad

Under Temaarbeten finns länkar kring sex och samlevnad. Detta inkluderar områden som misshandel och övergrepp.