Bibliotekets resurser och allmänna länktips

Informationssökning

Bibliotekets resurser

I bibliotekens katalog kan du söka efter och se vilka böcker varje bibliotek har samt om de är utlånade. Här ser du bl.a. Österslättsskolans biblioteks böcker, men även övriga bibliotek i Karlshamns kommun.

Via ditt bibliotekskort har du tillgång till ett antal användbara databaser:

Streamade läromedelsfilmer

Inlästa läromedel

Resurser på internet

 

Källkritik