Källkritik

När du skriver ett temaarbete använder du olika former av källor för att hämta information om ditt ämne. Exempel på källor är böcker, hemsidor och artiklar.

Det är tre saker som är mycket viktiga att tänka på när du arbetar med dina källor:

Frågor att fundera på som hjälp vid källkritik

Källkritik för webbsidor

Använder du webbsidor som källor finns det förutom de frågor som står ovan även några andra frågor som är bra att fundera över:

Under fliken ”Länktips i informationssökning och källkritik” finner du länkar med mer information om källkritik.

 Vill du läsa mer om källkritik?

Källa:

Skolverket (2013-06-18). Lathund i källkritik på internet. http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074 [2013-07-11]