Källhänvisningar

Källhänvisningar – ange vilka källor du använt

I skolarbetet finns det tillfällen då du får i uppgift att skriva ett arbete där du själv ska söka efter information för att få veta mer om ett visst ämne. När du skriver ett sådant arbete är det viktigt att du skriver vilka källor du använt dig av. Källor är de ställen du hämtat din information från, t.ex. böcker, webbsidor och artiklar.

Anledningen till att det är viktigt att ange vilka källor du använt är att den som läser ditt arbete ska kunna se var du hittat din information och om du använt bra källor som verkar trovärdiga (d.v.s. att det som står i dina källor är sant). Din text ser också mer seriös ut när du anger dina källor.
Källhänvisningar kan delas in i tre olika delar: källförteckning, referenser och citat.